AcasăActualitateBani pentru modernizarea Sanatoriului din Brad și pentru sediu nou al Bibliotecii...

Bani pentru modernizarea Sanatoriului din Brad și pentru sediu nou al Bibliotecii Județene

Adriana Năstase

În ședința extraordinară a Con­siliului Județean Hunedoara au fost adoptate mai multe hotărâri. Printre acestea, amintim cea referitoare la Sanatoriul din Brad, dar și cea privind noul sediu al Bibliotecii Jude­țene.

Suprasolicitată
„Una dintre hotărârile adop­tate vizează un proiect ne­cesar pentru creșterea si­guranței pacienților care benefi­ciază de tratament și îngrijire la Sa­natoriul de Pneumoftiziologie din Brad, uni­tate medicală aflată în subor­dinea Consi­liu­lui Județean Hunedoara. Este vorba despre o investiție de 2,4 milioane de lei în cadrul căreia vor fi e­fectuate ample lu­crări de moder­nizare a rețelelor…

mesagerulhunedorean

Te-ar putea interesa și

Articole recente